معرفی واحد آموزش

معرفی دپارتمان آموزش دپارتمان آموزش مهندسین مشاور و بازرسی فنی BKS از سال 1378، فعالیت خویش را آغاز نموده و دیرتر به عنوان مرکز تایید صلاحیت شده آموزشی از انستیتو بین المللی جوش ایتالیا (IIS) و مورد تایید آموزش مرکزی شرکت ملی نفت ایران، در زمینه آموزش دوره های تخصصی و کاربردی بازرسی فنی، مهندسی […]