نظارت عالیه

بازرسی فنی در هنگام بهره برداری

بازرسی انواع تجهیزات و سازه ها

بازرسی در هنگام ساخت و نصب

 • بازرسی فنی در هنگام بهره برداری مجتمع های پتروشیمی، پالایشگاهی و نیروگاهها بر اساس کدهای API570, API650, API510

 • خطوط لوله و سیستم های لوله کشی

 • پل های فلزی

 • تجهیزات دوار شامل پمپ، کمپرسور، توربین و …

 • مخازن زیر فشار و ذخیره

 • مبدل های حرارتی

 • تجهیزات نیروگاهی

 • انواع دیگ های بخار (بویلر) و کوره ها

 • خطوط لوله نفت و گاز

 • سیستم های لوله کشی صنعتی

 • صنایع نظامی

 • تجهیزات کارخانجات سیمان

 • سازه های فلزی

 • بازرسی جوش و تست های غیرمخرب (NDE)

 • کنترل ابعادی

 • بازنگری و تایید مدارک کیفی و دفترچه محاسبات

 • تدوین و ارایه کتابچه نهایی کنترل کیفی

 • بازرسی فلز پایه و مواد مصرفی