تایید صلاحیت ها و عضویت ها

تایید صلاحیت ها، گواهینامه ها تاييد صلاحيت آموزشي و صدور گواهينامه از انستيتو بين المللي جوش ايتاليا  (IIS) تایید صلاحیت آموزشی در زمینه فنی / مهندسی از شرکت ملی نفت ایران (NIOC) تاييد صلاحيت بازرسي جوش و تست های غيرمخرب از شرکت ملی گاز ايران ( NIGC) گواهينامه کيفيت با رتبه A از صنايع هوا- فضا تاييد صلاحيت بازرسي فنی و تست…