معرفی مدیران

معرفی مدیران سیامک بیگلری موسس شرکت و رئیس هیت مدیره كارشناس مهندسی مکانيک متخصص پنوماتيک صنعتی The Canadian Welding Bureau (CWB) Certified Welding Supervisor مربي جوشکاری گواهينامه مستند سازی و مميزی داخلی مطابق با ISO 9001 از EAQA علی جمالی مدير عامل و مدرس تخصصی مهندسی جوش و بازرسی فنی كارشناس مهندسی مكانيك بازرس ارشد…