خلاصه سوابق بازرسی

خلاصه سوابق بازرسی ها برخی از کارفرمایان سازه های دریایی، صنعتی و ساختمانی فولاد آلیاژی یزد – طرح توسعه تام ایران خودرو – فولاد بردسیر آسفالت طوس – گندله سازی گوهر زمین پامیدکو – گندله سازی نیشابور کارخانه ايرالکو – اراک شرکت ذوب آهن میانه شرکت ذوب آهن پاسارگاد مجتمع فولاد تربت حیدریه شرکت فولاد […]