خلاصه سوابق بازرسی

خلاصه سوابق بازرسی سازه های فلزی دریایی، صنعتی، ساختمانی فولاد آلیاژی یزد – طرح توسعه تام ایران خودرو – فولاد بردسیر ساختمان بانک ملت – مرکز خرید تات مال آسفالت طوس – گندله سازی گوهر زمین پامیدکو – گندله سازی نیشابور پروژه کارخانه ايرالکو – اراک سازه های فلزی دريايي ساختماني شرکت عمران و خدمات […]