کارگاه آموزش و پژوهشی

کارگاه آموزشی و پژوهشی گروه مهندسین مشاور و بازرسی فنی BKS با سعی و تلاش بی وقفه در سالهای اخیر، به همت مدیریت منسجم و کارآمد خود، کارگاهی مجهز به تجهیزات کامل جوشکاری در زمینی به مساحت 8000 مترمربع واقع در شهرک صنعتی شمس آباد، بنا نموده و از این پس با امکانات وسیع کارگاهی…