دپارتمان آموزش و صدور گواهينامه

واحد آموزش گروه مهندسین مشاور جوش و بازرسی فنی (BKS) از سال 1378، فعالیت خویش را آغاز نموده و هم اکنون به عنوان مرکز تایید صلاحیت شده آموزشی از انستیتو بین المللی جوش ایتالیا (IIS) و مورد تایید آموزش مرکزی شرکت ملی نفت ایران، در زمینه آموزش دوره های تخصصی و کاربردی بازرسی فنی، مهندسی و بازرسی جوش، تست های غیرمخرب (NDE) و همچنین دوره های کد و استاندارد های ساخت و نصب سازه ها و تجهیزات مختلف صنعتی، در راستای ارتقا سطح دانش فنی، رفع معضلات و پرسش های فنی احتمالی پرسنل متخصص مشغول در صنعت رو به رشد کشور مشغول به فعالیت می باشد.