معرفی دپارتمان آموزش

دپارتمان آموزش مهندسین مشاور و بازرسی فنی BKS از سال 1378، فعالیت خویش را آغاز نموده و دیرتر به عنوان مرکز تایید صلاحیت شده آموزشی از انستیتو بین المللی جوش ایتالیا (IIS) و مورد تایید آموزش مرکزی شرکت ملی نفت ایران، در زمینه آموزش دوره های تخصصی و کاربردی بازرسی فنی، مهندسی کاربردی، بازرسی جوش، تست های غیرمخرب (NDT) و همچنین دوره های کد و استاندارد های ساخت و برپایی سازه ها و تجهیزات مختلف صنعتی، در راستای افزایش دانش فنی، رفع گلوگاه ها و پاسخ به پرسش ها و چالش های فنی پرسنل متخصص مشغول به کار در صنعت رو به رشد کشور فعالیت نموده است.

ویژگی های دپارتمان آموزش