معرفی مدرسین

علی جمالی

مدير عامل و مدرس تخصصی مهندسی جوش و بازرسی فنی

 
كارشناس مهندسي مكانيك
بازرس ارشد بين المللي جوش (IWIP-Comprehensive Level) و مهندس بين المللي جوش (IWE) از IIW
ASNT NDT Level III # 164704 (MT, PT, RT, UT, VT)
طراح كنترل خوردگي از انجمن مهندسين خوردگي امريكا (NACE-DCC)
ارشد مدیریت کسب و کار (MBA)
دکترای مدیریت عالی کسب و کار (DBA)
مدرس تاييد صلاحيت شده از انستيتو بين المللي جوش (IIW)
مستند سازي و مميزي مطابق با ISO 9001 و ISO 17020 از DQS آلمان

هراند جوادیانس

مدير بازرسی فنی و مدرس تخصصی تست های غيرمخرب و بازرسی فنی

كارشناس مهندسی مواد
ASNT NDT Level III # 167679 (MT, PT, RT, UT, VT)
ارشد مدیریت کسب و کار (MBA)
دکترای مدیریت عالی کسب و کار (DBA)
مدرس مورد تاييد انستيتو بين المللي جوش (IIW)
پروانه مشاوره /بازرسي از مركز تحقيقات وزارت كار در آموزش ايمني
مستند سازي و مميزي مطابق با ISO 9001 و ISO 17020 از DQS آلمان

عظیما ستوده شریفی

مدير تضمین کیفیت و آموزش

كارشناس مهندسی مواد
مهندس بين المللي جوش(IWE) از IIW
مستند سازي و مميزي مطابق با ISO 9001 و ISO 17020 از DQS آلمان

بهزاد راکعی

مشاور و مدرس تخصصی مهندسی جوش و بازرسی فنی

كارشناس ارشد مهندسی مواد
مهندس بين المللي جوش(IWE) از IIW
مستند سازي و مميزي مطابق با ISO 9001 و ISO 17020 از DQS آلمان
پروانه مشاوره/بازرسي از مركز تحقيقات وزارت كار در بازرسي بويلر و مخازن زیر فشار، بازرسي ايمني جرثقيل و آموزش ايمني

ماهیار تسبیحی

مشاور و مدرس تخصصی بازرسی رنگ و پوشش

كارشناس مهندسی شیمی
بازرس سطح III رنگ و پوشش از انجمن مهندسين خوردگي امريكا (NACE-CIP)
بازرس سطح III رنگ و پوشش از TWI انگلستان
طراح كنترل خوردگي از انجمن مهندسين خوردگي امريكا (NACE-DCC)

محمدرضا سلطان محمدی

مشاور و مدرس دوره های تخصصی مهندسی جوش و مواد

كارشناس ارشد مهندسی مواد
مدرس و ممتحن تاييد صلاحیت شده از انستيتو بين المللي جوش (IIW)
عضو کمیته برنامه ریزی تحصیلی دانشگاه علمی و کاربردی

مسعود وطن آرا

مشاور و مدرس تخصصی مهندسی جوش و بازرسی فنی

كارشناس ارشد مهندسی مواد
مهندس بين المللي جوش (IWE) از IIW
مدرس و ممتحن تاييد صلاحیت شده از انستيتو بين المللي جوش (IIW)

بابک نصرالله بیگی

مشاور و مدرس دوره های تخصصی طراحی جوش و سازه

دكترای مهندسی عمران – سازه
پروانه رتبه ارشد طراحي و نظارت از سازمان نظام مهندسي کشور
مدرس تاييد صلاحيت شده از وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
و سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور

محمدمهدی سرکشیکیان

سرپرست بازرسی فنی و مدرس تخصصی مهندسی جوش و بازرسی جوش

كارشناس ارشد مهندسی مواد
مهندس بين المللي جوش(IWE) از IIW
  NDT Level II (ASNT SNT TC 1A)
مستند سازي و مميزي مطابق با ISO 9001 از DQS آلمان

سیامک رفیع زاده

مشاور و مدرس تخصصی بازرسی فنی در هنگام ساخت و بهره برداری

كارشناس ارشد مهندسی مكانيك
طراح مخازن ذخیره اتمسفریک و مبدل های حرارتی
سوپروایزر اجرایی برپایی تجهیزات مکانیکی

ابوذر میرزایی شریفی زاده

مدرس تخصصی تستهای غیرمخرب و بازرسی فنی

كارشناس ارشد مهندسی مواد
ASNT NDT Level III # 226950 (RT, UT)
مستند سازي و مميزي مطابق با ISO 9001 از DQS آلمان

مجتبی ساکی

مشاور و مجری ساخت و تولید مربی تخصصی جوشکاری

كارشناس مهندسي فناوری جوشکاری
Certified Welding Inspector
NDT Level II (ASNT SNT TC 1A)
SMAW, GMAW, GTAW, FCAW & SAW Certified

داود انصاری فرد

مشاور و مجری ساخت و تولید مربی تخصصی جوشکاری

كارشناس مهندسي فناوری جوشکاری
مربی بین المللی جوش (IWP) از IIW
SMAW, GMAW, GTAW, FCAW & SAW Certified
Certified Welding Inspector