کارگاه آموزشی و پژوهشی

گروه مهندسین مشاور و بازرسی فنی BKS با سعی و تلاش بی وقفه در سالهای اخیر، به همت مدیریت منسجم و کارآمد خود، کارگاهی مجهز به تجهیزات کامل جوشکاری در زمینی به مساحت 8000 مترمربع واقع در شهرک صنعتی شمس آباد، بنا نموده و  با امکانات گسترده کارگاهی در راستای پوشش هر چه مطلوبتر خدمات مورد نظر مشتریان گرانقدر، گامهای موثری را بر می دارد و همچنان پیشتاز و پیروز در خدمت صنعت میهن عزیزمان، استوار و پایدار حرکت می نماید.

هدف از تامین و تجهیز کارگاه آموزشی و پژوهشی